Algemene voorwaarden

 1. Definities
  Pure Matters Ecokleding
  Pure Matters is gevestigd in Peins/Friesland en ingeschreven bij de kamer van koophandel Nederland, KvK Nr. 01128509
  Koper:
  Een ieder aan wie Pure Matters een aanbieding doet en/of een koopovereenkomst mee sluit.
 2. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Pure Matters en een koper waarop Pure Matters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  Als er artikelen worden besteld bij Pure Matters, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Bestellen
  Alle informatie over de bestel-procedure van Pure Matters zijn te lezen op de pagina ‘Bestellen
 4. Prijzen en betalingen, verzendkosten
  Alle prijzen op de website van Pure Matters zijn inclusief BTW. Kopers kunnen op meerdere manieren aan Pure Matters betalen. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Pure Matters is ontvangen.
  De betaling dient volledig binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur aan Pure Matters te zijn voldaan. Na 3 werkdagen ontvangt u een herinnering.
  Pure Matters heeft het recht prijzen te wijzigen.
  Hier leest u alles over onze verzendkosten.
 5. Verzenden en bezorgen
  Artikelen worden op werkdagen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Mochten zich uitzonderingen hierop voordoen, dan wordt u hierover geïnformeerd. Over het algemeen arriveert de bestelling binnen 1-3 werkdagen na verzending (Nederland), bestellingen naar het buitenland kunnen langer duren. We verzenden via My Parcel met PostNL, u ontvangt een track&trace code zodra de bestelling bij PostNL is.
  Voor het niet tijdig of niet bezorgen door PostNL is Pure Matters niet aansprakelijk. Verzenden is geheel voor risico van de koper. Vanaf een bestelbedrag van € 400 verzenden we de pakketten aangetekend. Wilt u uw pakket bij een bestelwaarde onder de € 400 aangetekend laten bezorgen, is dit mogelijk. Daarvoor geldt een vast tarief. Neem daarvoor contact op via info@purematters.nl.
 6. Ruilen/retourneren
  U heeft het recht een artikel binnen 14 werkdagen na aflevering aan Pure Matters te retourneren. Hier leest u alle informatie over dit onderwerp.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen/slijtage of verkeerd wassen van artikelen die u bij Pure Matters hebt gekocht. Op de (was)labels en/of de verpakking staat een duidelijke beschrijving van wasvoorschriften en eigenschappen van de materialen. Deze dienen met zorg gelezen en nageleefd te worden.
 7. Vragen/klachten
  Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan graag contact opnemen per e-mail: info@purematters.nl
  De koper wordt geacht het product direct na ontvangst te onderzoeken of het in orde is. Bij foutieve levering of fabricagefouten zorgen wij voor gratis nieuwe levering of teruggave van het betaalde bedrag. Neemt u in dit geval binnen 4 dagen na aflevering contact op met Pure Matters.
  Deze garantie vervalt wanneer het artikel gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen.
 8. Aansprakelijkheid
  Alle artikelen die Pure Matters verkoopt voldoen aan alle eisen voor kleding. Pure Matters is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen. Bovendien is Pure Matters niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.
  Gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Wij doen er alles aan om onze artikelen zo kleurecht mogelijk te presenteren. Desondanks kunnen er altijd verschillen zijn tussen de kleur op een beeldscherm en in natura.
 9. Privacy
  Pure Matters vindt het zeer belangrijk dat de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Pure Matters zal de verstrekte persoonsgegevens nooit verkopen aan andere partijen.
  Lees in ons Privacy-Beleid hoe wij omgaan met alle gegevens.
 10. Copyright
  Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie/beeldmateriaal welke afkomstig is van de website van Pure Matters zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.
  Meer informatie: zie de pagina Copyright
 11. Toepasselijk recht
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 12. Acceptatie algemene voorwaarden
  Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.